Zapojte se do studie pro sledování vývoje
protilátek proti COVID-19 v populaci a v čase

Studie chce zjistit

check

stav kolektivní imunity: dostatečně velký vzorek populace, který se s infekcí již setkal a vytvořil specifické protilátky proti viru SARS-CoV-2

check

hladinu specifických protilátek v jednotlivých věkových skupinách

check

podíl mírného nebo až bezpříznakového onemocnění; dobu přetrvávání ochranných protilátek v krvi

Odborná sérologická studie vzniká ve spolupráci ZP MV ČR, Asociace laboratoří QualityLab a RECETOX Masarykova univerzita.

Proč je dobré nechat si sledovat hladinu protilátek? U každého se tvoří a ubývají jiným tempem

Imunitní odpověď každého z nás na onemocnění COVID-19 případně na vakcinaci je odlišná, stejně jako dynamika tvorby či úbytku protilátek. Právě proto odborníci doporučují, abychom si nechali pravidelně sledovat hladinu protilátek – může nám napovědět, do jaké míry jsme před infekcí chráněni, ale také například to, zda by bylo vhodné odložit plánované očkování.

 

Více než třicet tisíc lidí tak využilo možnost zapojit se do unikátní studie, kterou realizuje Asociace laboratoří QualityLab, výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Studie byla zahájena na konci roku 2020 a jako jediná v České republice je zaměřena na dlouhodobé sledování vývoje hladiny protilátek proti onemocnění COVID-19 v populaci. Koncept studie vyžaduje, aby její účastníci absolvovali tři vyšetření, a to vždy s odstupem přibližně šesti měsíců od posledního odběru. Celkem je plánována na 18 měsíců.

„Nyní již víme, že protilátky podle posledních studií přetrvávají po dobu minimálně devíti měsíců, jejich hladina klesá individuálně a především postupně,“ upozorňuje přední český imunolog prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. z výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně. Jinými slovy: hladina protilátek se vyvíjí, a pokud nedojde k opakované antigenní stimulaci, bude v průběhu času klesat, což je dobré sledovat.

 

První odběrová kampaň „studie kolektivní imunity“ už přinesla důležitou zprávu o tom, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky. Tím to ale zdaleka nekončí. Druhá odběrová kampaň, která právě probíhá, pokrývá období očkování velké části populace a nás zajímá reakce každého jedince. Určitá – i když malá - část populace totiž na vakcinaci nereaguje vytvořením odpovídajících protilátek. U ostatních je odezva individuální, závislá mimo jiné i na dříve získané imunitě.

 

Výsledky druhého kola tedy přinesou další kus informace do celé mozaiky znalostí o chování viru a vývoji kolektivní imunity, ale jsou důležité i pro každého účastníka z hlediska jeho osobní ochrany. Zapojit se mohou všichni, kteří se zúčastnili prvního kola, očkování ani těhotenství není problém, nicméně účastníci musí být starší 18 let.

 

Abychom ale ze studie mohli vyvodit konečné závěry, odborníci potřebují dokončit i třetí vlnu odběrů. Nikdo totiž zatím neví, jak rychle odeznívá imunita získaná proděláním choroby COVID-19, očkováním či jejich vzájemnou kombinací, jestli a kdy bude třeba další přeočkování. Odezva každého organismu navíc může být jiná. I výsledky třetí vlny budou tedy cenné pro každého jednotlivce. Zároveň nám ale ukáží, jak se nejlépe připravit na zvládnutí dalších fází epidemie a ochranu citlivých populací.

 

A kde se nechat znovu otestovat? Každá laboratoř používá ke stanovení protilátek svoji instrumentální techniku a k ní navázané analytické metody. „Z tohoto důvodu se liší i referenční rozmezí různých laboratoří a jednotky, ve kterých jsou hlášeny výsledky. Z důvodu možnosti srovnání výsledků každého jednotlivce v průběhu času byli participanti studie instruováni, aby se k druhému a třetímu odběru dostavili vždy do stejné laboratoře,“ říká Bc. Kamil Doležel, MBA, který předsedá Asociaci laboratoří QualityLab.

   

3 důvody, proč pokračovat ve studii

 

Jistota. Hladina protilátek ve vašem organismu napovídá, do jaké míry jste před infekcí chráněni a do jaké míry můžete v případě infekce ohrozit své okolí. Množství protilátek po prodělaném onemocnění či po očkování se u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku, proto není ideální spoléhat se pouze na jedno vyšetření.

 

Odpovědnost. Absolvování všech tří vyšetření je velmi důležité z celospolečenského hlediska. Pomůžete vědcům nejen určit, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky, ale také jaká je dynamika úbytku či vytváření protilátek u každého z nás. Zjištěné informace jsou klíčové pro poznání chování viru a vývoji kolektivní imunity a dokáží mimo jiné odpovědět na otázku, zda bude nutné přeočkování.

 

Informace. Získáte perfektní přehled o tom, jak váš imunitní systém reaguje na případnou infekci COVID-19 či na očkování, jak dlouho budete s velkou pravděpodobností chráněni a poskytne i nápovědu v tom, zda ve vašem případě není vhodné očkování odložit.

doctor doctor

Kdo se může zapojit?

Testování s kompenzací 500 Kč je určeno pro pojištěnce ZP MV ČR starší 18 let včetně. Studie se mohou zúčastnit i pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven za předpokladu platby na vlastní náklady.
Do studie již není možné se zapojit.

V den odběru krve ani v předchozích třech týdnech nesmí testovaný trpět akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19.

Jakým způsobem?

V průběhu studie (rok a půl) by měl testovaný absolvovat celkem tři testy, v půlročním intervalu.

Všechny tři testy (dva testy v případě zapojení do studie po 1.4.2021) by měl testovaný absolvovat na stejném odběrovém místě/laboratoři jako první test. Seznam laboratoří, kde jsou odběry prováděny je zde. Počínaje 1. 12. 2021 do konce května 2022 budou probíhat pouze odběry třetí vlny pro již zapojené účastníky.

Přínos pro účastníky studie?

1. Jistota: Množství protilátek po prodělaném onemocnění či po očkování se u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku, proto není ideální spoléhat se pouze na jedno vyšetření, ale sledovat průběh v čase.
2. Odpovědnost: Celospolečensky - Pomůžete vědcům nejen určit, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky, ale také jaká je dynamika úbytku či vytváření protilátek u každého z nás. Zjištěné informace jsou klíčové pro poznání chování viru a vývoji kolektivní imunity a dokáží mimo jiné odpovědět na otázku, zda bude nutné přeočkování.
3. Informace: budete vědět, jak váš imunitní systém reaguje na případnou infekci COVID-19 či na očkování a jak dlouho jste chráněni.

Každý účastník, který absolvuje všechny tři testy, se dozví, zda prodělal infekci COVID-19 v minulosti. Respektive, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství; případně, jak se množství protilátek v jeho těle (krvi) vyvíjí v čase.

Účastníci přispějí k výsledkům studie, které budou vodítkem při výběru vhodné vakcíny proti COVID-19 i rozhodnutí zda očkovat či nikoliv.

Otázky a odpovědi ke Studii protilátek QualityLab, Recetox, ZPMVČR

Jak pokračovat ve studii.

1.

Na druhý/třetí odběr budete ze strany laboratoře aktivně vyzváni e-mailem nebo SMS.

2.

Běžte do stejného odběrového místa, jako jste byli.

3.

Uhraďte test, uschovejte si účtenku a nechte si potvrdit formulář ZP MV ČR.

4.

Seznamte se s výsledky testu.

5.

Po 2. odběru si ponechejte účtenku a také potvrzený formulář ZP MV ČR.
2. a 3. odběr Vám bude proplacen dohromady po 3. odběru.

6.

Stav protilátek konzultujte se svým lékařem.

Kde se nechat otestovat

Vyberte kraj:
Vyberte město:

POZOR! Aktuálně platnou ordinační dobu vybraného odběrového místa si prosím předem ověřte na webu příslušné laboratoře, nebo telefonicky.

Nalezené výsledky (0):

Kolik to stojí

Celková cena testu je stanovena od 1. 10. 2021 na 500 Kč.

Částku ve výši 500 Kč refunduje svým pojištěncům ZP MV ČR. Za účast ve studii jim proplatí doklad o úhradě testu, pokud jej absolvují v některé z laboratoří, respektive na odběrovém místě zapojeném do studie.

Interpretace výsledků

IgG NEGATIVNÍ
Získaný výsledek nesvědčí o prodělání infekce, ale nevylučuje ji. Infekci jste mohli prodělat, ale váš imunitní systém ochranné protilátky proti tomuto onemocnění přesto nemá. Ochranné protilátky IgG nejsou u infikovaných pacientů přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce, mohou se objevit až později při dalším testování.

Co znamená, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi NEGATIVNÍ?

Pravděpodobně jste se s virem nesetkali nebo jste si nevytvořili ochranné protilátky.
V rámci účasti ve studii zopakujte prosím test za šest měsíců.

IgG POZITIVNÍ
Ochranné protilátky IgG jsou v krvi přítomny, jedná se o stav po prodělané infekci nebo po očkování.

interpretace

Co mám dělat, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi pozitivní?

Znamená to, že jste se s virem setkali a onemocnění COVID-19 prodělali, nejste však v aktivní fázi onemocnění a není třeba se obávat. Doporučujeme však informovat vašeho praktického lékaře. V rámci účasti ve studii zopakujte prosím test za šest měsíců.

Odborný garant studie

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

alergologie a klinická imunologie

z RECETOXu, výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Zhlédnout video
garand
zavřít

Výzva pana profesora Thona

Vážení účastníci studie protilátek COVID-19,

děkuji, že se účastníte studie, která zásadním způsobem sleduje imunitní odpověď české populace na infekci virem SARS-CoV-2.

V naší studii zachycujeme rozvoj protilátek v čase. Právě proto potřebujeme, abyste se dostavili na všechny plánované odběry a pomohli tak dokončit práci, kterou jsme všichni s takovým nasazením započali.

Prosím přijďte na odběr i v případě, že jste prodělali COVID-19 nebo podstoupili očkování. Přijďte si zkontrolovat hladinu protilátek, která se vyvíjí.

Pokud nejste očkování a váháte, přijďte si před zimním obdobím ověřit, zda můžete mít ochranné protilátky.

Studie totiž jako jediná v České republice přinesla výsledky o situaci v naší populaci vloni při druhé vlně – více se dočtete v tiskové zprávě https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/studie-proseco-ukazala-dynamiku-protilatek-proti-sars-cov-2-v-ceske-populaci-do-brezna-2021

Svým pokračováním ve studii přispějete k získání dalších informací o situaci v České republice před zimním obdobím, a svojí účastí pomůžete rozhodnout, pro které ohrožené je očkování vhodné.

Stanovení protilátek odhaluje dřívější, i bezpříznakové, prodělání infekce a přináší informaci o hladině vašich ochranných protilátek např. i po očkování. To jsou pro nás všechny důležité informace.

Děkujeme všem, kteří poskytnou všechny 3 odběry.

Váš,

Prof. MUDr. Vojtěch Thon. Ph.D. v.r.

Profesor Thon o studii protilátek na COVID-19
Profesor Thon - protilátky po prodělaném onemocnění Covid-19
Profesor Thon - paměťová buněčná imunita
Profesor Thon - mutace COVID-19
Profesor Thon: Proč opakovat odběry na stejném místě?
Slovník pojmů
IgA
slizniční protilátky produkované B-lymfocyty, které se vyskytují ve slizničních vrstvách
IgM
protilátky, které se v krvi při zahájení imunitní odpovědi tvoří jako první, po 3–5 dnech od počátku infekce je lze detekovat v séru, přetrvávají v plazmě jen krátce
IgG
ochranné protilátky, které se v krvi produkují po 2–3 týdnech od počátku infekce, v těle přetrvávají řadu měsíců až let, právě jejich prokázání v krevním vzorku testovaných lidí sleduje tato studie
COVID-19
vysoce infekční onemocnění, které způsobuje virus SARS-CoV-2; projevuje se zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou, ztrátou čichu a chuti; probíhat však může i zcela bezpříznakově
SARS-CoV-2
nový typ koronaviru, který má na svém povrchu glykoproteinové výběžky, které jsou označovány jako S proteiny (Spike); tyto proteiny jsou důležité pro vstup viru do hostitelské buňky; jedná se o koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19
PCR
polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce, metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových kyselin
DNA
nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry)
xRNA
ribonukleová kyselina je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil; je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace
CRP
C-Reaktivní Protein je bílkovin tvořená v játrech, která narůstá velmi rychle v případě zánětlivých procesů; zánět nemusí být způsobený jen bakteriemi, ale hodnota CRP stoupá i v případě nádorových onemocnění nebo u autoimunitních chorob

Seznam zapojených laboratoří

AeskuLab rezervace termínu
EUC 226 224 962
NEXTLAB 800 442 211
Synlab 800 800 234
Vidia Diagnostika dle odběrového místa
Seznam klientských center ZP MV ČR

(zde je možné požádat o proplacení dokladu o úhradě testu, vystavený laboratoří zapojené do studie)

Kompletní nabídka příspěvků a podmínky čerpání z Fondu prevence

Ke stažení

Z médií