Asociace laboratoří QualityLab byla založena roku 2011 za účelem společného prosazování a ochrany zájmů členských laboratoří, zejména pak při vyjednávání podmínek v sektoru laboratorního komplementu v rámci Dohodovacích řízení o úhradách se zdravotními pojišťovnami.  K 1.4.2018 došlo ke změně právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek (z.s.), který lépe odpovídá povaze vztahu jednotlivých členů. V současnosti sdružuje Asociace laboratoří QualityLab z.s. poskytovatele laboratorních zdravotních služeb, jejichž objem poskytované laboratorní péče dohromady tvoří více než 50% trhu ambulantních laboratorních služeb v České republice.  

 

Cíle a vize Asociace laboratoří QualityLab jsou: