Novým členem spolku se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba poskytující laboratorní zdravotní služby. Členem spolku se může stát i holding, jakožto mateřská společnost dceřiných společností poskytujících laboratorní zdravotní služby.

Pro získání členství je třeba podat vyplněnou přihlášku. O přistoupení nového člena následně rozhoduje představenstvo Asociace laboratoří QualityLab na svém nejbližším zasedání.

Výhody členství:

Posláním Asociace laboratoří QualityLab je obhajovat společné zájmy svých členů při jednáních se zástupci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a dalších institucí státní správy a českého zdravotnictví.

  • QualityLab je členem Unie zaměstnavatelských vztahů ČR (UZS), která je zastoupena v Radě hospodářské a sociální dohody – tzv. Tripartity. Prostřednictvím UZS je možné připomínkovat veškeré legislativní normy rozesílané do vnějšího připomínkového řízení.
  • účast zástupců QualityLabu na Dohodovacím řízení o cenách zdravotních služeb na další období, cílem bude získat rozhodující postavení ve skupině poskytovatelů mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče
  • v případě zrušení úhradové vyhlášky by Asociace laboratoří QualityLab zastupovala své členy při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o podmínkách a způsobu úhrad
  • informační servis prostřednictvím webových stránek pro členy asociace týkající se cenových ujednání a rámcových smluv od zdravotních pojišťoven, snaha o sjednocení textace smluvních dokumentů – poskytování stanovisek a doporučení k uzavření nebo odmítnutí cenových ujednání jednotlivých zdravotních pojišťoven
  • možnost konzultací a výměny zkušeností jednotlivých členů z jednání se zdravotními pojišťovnami a jejich smluvními dokumenty
  • společný postup a formulování stanovisek při změnách v systému v.z.p.
  • spolupráce členů při odborné činnosti a formulování podnětů směrem k odborným společnostem sdruženým v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • informování členů o vývoji a novinkách v českém zdravotnictví s důrazem na segment laboratorní diagnostiky

STANOVY

Přihláška pro poskytovatele

Přihláška pro holding

Plná moc