Asociace laboratoří QualityLab byla založena roku 2011 za účelem společného prosazování a ochrany zájmů členských laboratoří, zejména pak při vyjednávání podmínek v sektoru laboratorního komplementu v rámci Dohodovacích řízení o úhradách se zdravotními pojišťovnami.  K 1.4.2018 došlo ke změně právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek (z.s.), který lépe odpovídá povaze vztahu jednotlivých členů. V současnosti sdružuje Asociace laboratoří QualityLab z.s. poskytovatele laboratorních zdravotních služeb, jejichž objem poskytované laboratorní péče dohromady tvoří více než 50% trhu ambulantních laboratorních služeb v České republice.  

 

Cíle a vize Asociace laboratoří QualityLab jsou:

Kvalitní a dostupná laboratorní péče
Poskytování laboratorní péče v souladu s moderními principy a doporučeními odborných společností s plnou dostupností všem pacientům v ČR. Velký důraz při poskytování péče klademe na její kvalitu a efektivitu. Jedním z hlavních prostředků pro zajištění vysoké míry efektivity, zlepšení organizace a komunikace mezi jednotlivými účastníky vidíme v maximální podpoře digitalizace českého zdravotnictví.

Transparentní a jednoduchý systém veřejného zdravotního pojištění v ČR (v.z.p.)
Jsme zastánci otevřeného a pluralitního fungování systému veřejného zdravotního pojištění v České republice postaveném na logických principech a pokud možno co nejméně komplikovaných legislativních podmínkách. Podporujeme rozšíření možností pro získávání finančních zdrojů v českém zdravotnictví a model vícezdrojového financování zdravotní péče v České republice.

Odpovídající ohodnocení laboratorních zdravotních služeb v systému v.z.p.

V souladu s rozvojem laboratorní diagnostiky prosazujeme i odpovídající ohodnocení pro poskytovatele laboratorní péče. Zasazujeme se zejména o:

  • zakomponování ukazatelů kvality do plateb ze strany zdravotních pojišťoven s diverzifikací výše úhrad dle dosažené úrovně kvality
  • při meziročním porovnávání údajů za účelem výpočtu úhrad chceme prosadit porovnávání objemu poskytnutých služeb na základě bodové produkce (obdobně jako je tomu u radiodiagnostiky), tj. dle skutečně realizovaných objemů poskytnuté péče, aby základem byl vždy objem produkce vyjádřený v bodech v příslušné smluvní hodnotě za bod. Porovnávání na základě úhrad předchozích let (hodnota PURO), jak je tomu v případě laboratorní péče již od roku 2015, vede de facto k zakonzervování výše plateb z referenčních období a neumožňuje reagovat na vývoj v jednotlivých odbornostech laboratorní péče
  • sjednocení způsobu úhrad laboratorní péče u lůžkových a ambulantních poskytovatelů
  • komplexní kultivace seznamu zdravotních výkonů v laboratorních odbornostech. Ve spolupráci s odbornými společnostmi je cílem kultivace zpřesnění a jednoznačné vymezení výkonů z pohledu jejich přiřazení k vyšetřovacím metodám tak, aby nedocházelo ke korekcím ze strany zdravotních pojišťoven. V rámci kultivace by také mělo dojít k aktualizaci vstupů určujících výslednou bodovou hodnotu výkonů (například ceny práce apod.)


Posílení role a odpovědnosti občanů ČR ve zdravotním systému
Podporujeme zájem lidí o vlastní zdraví s důrazem na prevenci a včasnou diagnostiku. V tomto kontextu chceme zesílit komunikaci ze strany laboratoří směrem k veřejnosti, tak aby pacienti začali vnímat nezastupitelnou roli laboratoří při kvalitní a včasné diagnostice v českém zdravotnictví. Pro splnění tohoto cíle bude vybudován web, který bude populárně-naučnou formou informovat o nutnosti prevence (průvodce prevencemi v každém věku). Do budoucna podporujeme i možnost výběru vlastního pojištění v podobě individuálních pojistných plánů pro občany ČR (snížení pojistného při absolvování předepsaných prevencí) nebo možnosti připojištění. 


Cookies

Abychom Vám mohli zajistit nejlepší možný zážitek z prohlížení tohoto webu, rádi bychom Vás požádali o souhlas s využitím jednotlivých dat pro nás i naše partnery.
K Vašim datům se budeme chovat zodpovědně. Kliknutím na tlačítko OK můžete souhlas udělit.

Nesouhlasím

Nastavení

Níže můžete zvolit, jaké typy cookies můžeme zpracovávat.

Technické cookies

Technické cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování tohoto webu a nelze je tedy vypnout.
Zobrazit více informacíBez tohoto typu cookies by web nebylo možné správně využívat. Jedná se zejména o pomocné hodnoty znázorňující Vaše volby, nastavení a zobrazení jednotlivých prvků.
Skrýt více informací

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají se neustále zlepšovat.
Zobrazit více informacíTento typ cookies slouží např. k analýze návštěv, výkonu webu nebo reklamních kampaní. Získaná data nejsme schopni spojit s konkrétním uživatelem a jsou tedy zpracovávány hromadně na úrovni obecné statistiky.
Skrýt více informací