Ministerstvo zdravotnictví ČR
Národní strategie elektronického zdravotnictví
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Seznam zdravotních výkonů
Zdravotní pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
Revírní bratrská pokladna (213)
Svaz zdravotních pojišťoven
Unie zaměstnavatelských svazů
Český statistický úřad
Úřad pro ochranu osobních údajů
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká společnost klinické biochemie
Společnost pro lékařskou mikrobiologii
Společnost českých patologů
Sekce laboratorní imunologie
Společnost lékařské genetiky a genomiky
Česká hematologická společnost
Česká společnost zdravotnické informatiky
Česká lékařská komora
Sdružení a asociace poskytovatelů zdravotních služeb
Sdružení praktických lékařů ČR
Sdružení praktických lékařů pro deti a dorost ČR
Sdružení soukromých gynekologů ČR
Česká stomatologická komora
Sdružení ambulantních specialistů ČR
Privalab
Unie fyzioterapeutů ČR
Asociace domácí péče ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR
Asociace nemocnic ČR
Asociace českých a moravských nemocnic