1. Tři důvody, proč pokračovat ve studii

Jistota. Hladina protilátek ve vašem organismu napovídá, do jaké míry jste před infekcí chráněni a do jaké míry můžete v případě infekce ohrozit své okolí. Množství protilátek po prodělaném onemocnění či po očkování se u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku, proto není ideální spoléhat se pouze na jedno vyšetření.

Ohleduplnost. Absolvování všech tří vyšetření je velmi důležité z celospolečenského hlediska. Pomůžete vědcům nejen určit, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky, ale také jaká je dynamika úbytku či vytváření protilátek u každého z nás. Zjištěné informace jsou klíčové pro poznání chování viru a vývoji kolektivní imunity a dokáží mimo jiné odpovědět na otázku, zda bude nutné přeočkování.

Informace. Získáte perfektní přehled o tom, jak váš imunitní systém reaguje na případnou infekci COVID-19 či na očkování, jak dlouho budete s velkou pravděpodobností chráněni a poskytne i nápovědu v tom, zda ve vašem případě není vhodné očkování odložit.

 

2. Přehled otázek a odpovědí

Co znamená studie kolektivní imunity a jaký je její účel?

Studie realizovaná Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Asociací laboratoří QualityLab a výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity byla zahájena na konci roku 2020 a jako jediná studie v České republice je zaměřena na dlouhodobé sledování vývoje hladiny protilátek proti onemocnění COVID 19 v populaci. Koncept studie vyžaduje, aby její účastníci absolvovali tři vyšetření, a to vždy s odstupem přibližně šesti měsíců od posledního odběru. Studie je plánována na 18 měsíců.

Proč jsou nutná tři vyšetření a jaké informace nám jednotlivá kola vyšetření dají?

První odběrová kampaň už přinesla důležitou zprávu o tom, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky. Tato informace je cenná pro každého účastníka studie osobně, ale také celospolečensky, protože umožňuje ověřit matematické modely využívané po celou dobu epidemie k predikci jejího dalšího vývoje a přípravě účinných opatření.

Tím to ale zdaleka nekončí. Druhá odběrová kampaň, která právě probíhá, pokrývá období očkování velké části populace a nás zajímá reakce každého jedince. Určitá – i když malá - část

populace totiž na vakcinaci nereaguje vytvořením odpovídajících protilátek. U ostatních je odezva individuální, závislá mimo jiné i na dříve získané imunitě. Protilátky navíc nezískáváme na celý život a jejich hladiny postupně klesají. Výsledky druhého kola tedy přinesou další kus informace do celé mozaiky znalostí o chování viru a vývoji kolektivní imunity, ale jsou důležité i pro každého účastníka z hlediska jeho osobní ochrany.

Abychom ale ze studie mohli vyvodit konečné závěry, potřebujeme dokončit i třetí vlnu odběrů. Nikdo totiž zatím neví, jak rychle odeznívá imunita získaná proděláním choroby COVID-19, očkováním či jejich vzájemnou kombinací, jestli a kdy bude třeba další přeočkování. Odezva každého organismu navíc může být jiná. I výsledky třetí vlny budou tedy cenné pro každého jednotlivce. Zároveň nám ale ukáží, jak se nejlépe připravit na zvládnutí dalších fází epidemie a ochranu citlivých populací.

V čem je studie unikátní?

Výjimečnost studie spočívá v její dlouhodobosti, která nám umožňuje sledovat vliv přirozeného šíření infekce i vakcinace, a zároveň dlouhodobost získané paměťové imunitní reakce. Partneři studie vyjadřují svůj dík všem účastníkům studie, bez jejichž zapojení by tato důležitá experimentální data nebylo možné získat.

Co hodnota protilátek znamená a do jaké míry mě chrání?

Pokud došlo k vytvoření protilátek (byly detekovány), znamená to, že se vytvořila paměťová buněčná imunita a imunitní systém je schopen při opakovaném setkání s infekcí nás efektivněji ochránit.

Mám protilátky, kdy mám jít na očkování?

Hladina protilátek se po prodělaném onemocnění u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku – není proto možné nabídnout konkrétní hladinu, při které je nutné očkování, ani přesnou dobu, kdy na ně jít. Ale obecně: pokud se vytvořily paměťové sérové IgG protilátky a testem byly stanoveny, znamená to, že se vytvořila také paměťová buněčná imunita. V tomto případě není nutné spěchat. Po prodělání nemoci pak obvykle stačí následná dávka vakcíny s větším odstupem, např. za půl roku, nejvhodněji před podzimem z důvodu sezónnosti viru. Takto se předejde i nežádoucím účinkům.

Jaká hodnota titru je dostatečná pro odložení očkování a na jak dlouho je vhodné očkování odložit?

Takovou specifickou radu nemůžeme dát, protože proces tvorby protilátek i jejich následný pokles je individuální.

Můj první výsledek byl velmi vysoký. Proč bych měl chodit na další odběr?

Hladina protilátek se vyvíjí a je individuální. Pokud nebude opakovaná antigenní stimulace, bude v průběhu času klesat, což je dobré sledovat.

Už jsem byl na očkování. Proč bych měl podstoupit test na protilátky?

Očkování není 100 % jistota. Ze studií i u nejúčinnějších vakcín vyplývá, že jedno z dvaceti může selhat. Je proto velmi dobré znát výsledky testu tvorby protilátek také po vakcinaci a vyšetření provést nejdříve s odstupem 6 – 8 týdnů po ní.

Musím pokračovat v dalších odběrech, když dle 1. odběru nemám v těle žádné protilátky?

To je naopak důvod k pokračování – mezi prvním a dalšími odběry mohlo dojít k infekci nebo k očkování.

Proč mají někteří na výsledcích z prvního odběru jednotky IP a na druhém odběru AU/ml?

IP = index pozitivity; AU = arbitrary units. Závisí na použité analytické metodě dané laboratoře a pro sledování dlouhodobého vývoje preferujeme zpracování analýz ve stejné laboratoři. Na druhou stranu je pro účastníky studie důležitější je vědět, zda-li protilátky v séru máme nebo nemáme, než znát jejich hladinu.

Mohou se do studie zapojit již očkovaní klienti, případně těhotné ženy?

Zapojit se mohou všichni, kdo byli v 1. kole, očkování ani těhotenství není problém.

Je vhodné absolvovat každé vyšetření v jiné laboratoři?

Každá laboratoř používá ke stanovení protilátek svoji instrumentální techniku a k ní navázané analytické metody. Z tohoto důvodu se liší i referenční rozmezí různých laboratoří a jednotky, ve kterých jsou hlášeny výsledky. Z důvodu možnosti srovnání výsledků každého jednotlivce v průběhu času byli participanti studie instruováni, aby se k druhému a třetímu odběru dostavili vždy do stejné laboratoře.

Kde je možné najít seznam transfúzních pracovišť, kde je odebírána post-covidová rekonvalescentní plazma? U jaké míry protilátek je darování vhodné? Pokud je plazma darována, nepřijdu o své protilátky?

Je třeba zavolat na nejbližší transfúzní stanici. Obecně má smysl při závažnějším průběhu nemoci – vyšší hladině protilátek. O protilátky významně nepřijdete, jde o malý objem.

Dostanu za nějaký čas nový kód pro přednostní očkování v případě, že se rozhodnu očkování odložit?

Toto není v naší kompetenci, nejsme v žádném vztahu s očkovacími centry.

Jak je možné, že po prodělání COVID-19, byť s těžším průběhem, mám nízké hodnoty protilátek?

Těžší průběh onemocnění nemusí být dán samotnou infekcí, ale komorbiditami – komplikacemi spojenými s dalšími chronickými onemocněními.

Ztratil jsem zájem, čekal jsem, že dostanu doporučení na typ vakcinace a případný termín, jak se slibovalo na webu ZPMV. Proč? 

My poskytujeme výsledky měření hladiny protilátek a jejich interpretaci, ale nejsme ve styku s očkovacími centry, nemůžeme nabízet termíny. Správné nastavení vakcinace může podle výsledků doporučit lékař. S odstupem času budou k dispozici také vyvíjené proteinové vakcíny, které z povahy věci umožňují širší spektrum antigenní stimulace, což může být výhodou při výskytu virových variant a patřičného očkování, ale zatím je spektrum omezené. V případě přítomnosti protilátek není vakcína nutná ihned, pozdější aplikace může předejít nežádoucím účinkům.

 

Cookies

Abychom Vám mohli zajistit nejlepší možný zážitek z prohlížení tohoto webu, rádi bychom Vás požádali o souhlas s využitím jednotlivých dat pro nás i naše partnery.
K Vašim datům se budeme chovat zodpovědně. Kliknutím na tlačítko OK můžete souhlas udělit.

Nesouhlasím

Nastavení

Níže můžete zvolit, jaké typy cookies můžeme zpracovávat.

Technické cookies

Technické cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování tohoto webu a nelze je tedy vypnout.
Zobrazit více informacíBez tohoto typu cookies by web nebylo možné správně využívat. Jedná se zejména o pomocné hodnoty znázorňující Vaše volby, nastavení a zobrazení jednotlivých prvků.
Skrýt více informací

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají se neustále zlepšovat.
Zobrazit více informacíTento typ cookies slouží např. k analýze návštěv, výkonu webu nebo reklamních kampaní. Získaná data nejsme schopni spojit s konkrétním uživatelem a jsou tedy zpracovávány hromadně na úrovni obecné statistiky.
Skrýt více informací