1. Tři důvody, proč pokračovat ve studii

Jistota. Hladina protilátek ve vašem organismu napovídá, do jaké míry jste před infekcí chráněni a do jaké míry můžete v případě infekce ohrozit své okolí. Množství protilátek po prodělaném onemocnění či po očkování se u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku, proto není ideální spoléhat se pouze na jedno vyšetření.

Ohleduplnost. Absolvování všech tří vyšetření je velmi důležité z celospolečenského hlediska. Pomůžete vědcům nejen určit, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky, ale také jaká je dynamika úbytku či vytváření protilátek u každého z nás. Zjištěné informace jsou klíčové pro poznání chování viru a vývoji kolektivní imunity a dokáží mimo jiné odpovědět na otázku, zda bude nutné přeočkování.

Informace. Získáte perfektní přehled o tom, jak váš imunitní systém reaguje na případnou infekci COVID-19 či na očkování, jak dlouho budete s velkou pravděpodobností chráněni a poskytne i nápovědu v tom, zda ve vašem případě není vhodné očkování odložit.

 

2. Přehled otázek a odpovědí

Co znamená studie kolektivní imunity a jaký je její účel?

Studie realizovaná Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Asociací laboratoří QualityLab a výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity byla zahájena na konci roku 2020 a jako jediná studie v České republice je zaměřena na dlouhodobé sledování vývoje hladiny protilátek proti onemocnění COVID 19 v populaci. Koncept studie vyžaduje, aby její účastníci absolvovali tři vyšetření, a to vždy s odstupem přibližně šesti měsíců od posledního odběru. Studie je plánována na 18 měsíců.

Proč jsou nutná tři vyšetření a jaké informace nám jednotlivá kola vyšetření dají?

První odběrová kampaň už přinesla důležitou zprávu o tom, jaká část naší populace se onemocněním COVID-19 nakazila a získala díky tomu protilátky. Tato informace je cenná pro každého účastníka studie osobně, ale také celospolečensky, protože umožňuje ověřit matematické modely využívané po celou dobu epidemie k predikci jejího dalšího vývoje a přípravě účinných opatření.

Tím to ale zdaleka nekončí. Druhá odběrová kampaň, která právě probíhá, pokrývá období očkování velké části populace a nás zajímá reakce každého jedince. Určitá – i když malá - část

populace totiž na vakcinaci nereaguje vytvořením odpovídajících protilátek. U ostatních je odezva individuální, závislá mimo jiné i na dříve získané imunitě. Protilátky navíc nezískáváme na celý život a jejich hladiny postupně klesají. Výsledky druhého kola tedy přinesou další kus informace do celé mozaiky znalostí o chování viru a vývoji kolektivní imunity, ale jsou důležité i pro každého účastníka z hlediska jeho osobní ochrany.

Abychom ale ze studie mohli vyvodit konečné závěry, potřebujeme dokončit i třetí vlnu odběrů. Nikdo totiž zatím neví, jak rychle odeznívá imunita získaná proděláním choroby COVID-19, očkováním či jejich vzájemnou kombinací, jestli a kdy bude třeba další přeočkování. Odezva každého organismu navíc může být jiná. I výsledky třetí vlny budou tedy cenné pro každého jednotlivce. Zároveň nám ale ukáží, jak se nejlépe připravit na zvládnutí dalších fází epidemie a ochranu citlivých populací.

V čem je studie unikátní?

Výjimečnost studie spočívá v její dlouhodobosti, která nám umožňuje sledovat vliv přirozeného šíření infekce i vakcinace, a zároveň dlouhodobost získané paměťové imunitní reakce. Partneři studie vyjadřují svůj dík všem účastníkům studie, bez jejichž zapojení by tato důležitá experimentální data nebylo možné získat.

Co hodnota protilátek znamená a do jaké míry mě chrání?

Pokud došlo k vytvoření protilátek (byly detekovány), znamená to, že se vytvořila paměťová buněčná imunita a imunitní systém je schopen při opakovaném setkání s infekcí nás efektivněji ochránit.

Mám protilátky, kdy mám jít na očkování?

Hladina protilátek se po prodělaném onemocnění u různých lidí velmi liší, stejně tak jako rychlost jejich následného úbytku – není proto možné nabídnout konkrétní hladinu, při které je nutné očkování, ani přesnou dobu, kdy na ně jít. Ale obecně: pokud se vytvořily paměťové sérové IgG protilátky a testem byly stanoveny, znamená to, že se vytvořila také paměťová buněčná imunita. V tomto případě není nutné spěchat. Po prodělání nemoci pak obvykle stačí následná dávka vakcíny s větším odstupem, např. za půl roku, nejvhodněji před podzimem z důvodu sezónnosti viru. Takto se předejde i nežádoucím účinkům.

Jaká hodnota titru je dostatečná pro odložení očkování a na jak dlouho je vhodné očkování odložit?

Takovou specifickou radu nemůžeme dát, protože proces tvorby protilátek i jejich následný pokles je individuální.

Můj první výsledek byl velmi vysoký. Proč bych měl chodit na další odběr?

Hladina protilátek se vyvíjí a je individuální. Pokud nebude opakovaná antigenní stimulace, bude v průběhu času klesat, což je dobré sledovat.

Už jsem byl na očkování. Proč bych měl podstoupit test na protilátky?

Očkování není 100 % jistota. Ze studií i u nejúčinnějších vakcín vyplývá, že jedno z dvaceti může selhat. Je proto velmi dobré znát výsledky testu tvorby protilátek také po vakcinaci a vyšetření provést nejdříve s odstupem 6 – 8 týdnů po ní.

Musím pokračovat v dalších odběrech, když dle 1. odběru nemám v těle žádné protilátky?

To je naopak důvod k pokračování – mezi prvním a dalšími odběry mohlo dojít k infekci nebo k očkování.

Proč mají někteří na výsledcích z prvního odběru jednotky IP a na druhém odběru AU/ml?

IP = index pozitivity; AU = arbitrary units. Závisí na použité analytické metodě dané laboratoře a pro sledování dlouhodobého vývoje preferujeme zpracování analýz ve stejné laboratoři. Na druhou stranu je pro účastníky studie důležitější je vědět, zda-li protilátky v séru máme nebo nemáme, než znát jejich hladinu.

Mohou se do studie zapojit již očkovaní klienti, případně těhotné ženy?

Zapojit se mohou všichni, kdo byli v 1. kole, očkování ani těhotenství není problém.

Je vhodné absolvovat každé vyšetření v jiné laboratoři?

Každá laboratoř používá ke stanovení protilátek svoji instrumentální techniku a k ní navázané analytické metody. Z tohoto důvodu se liší i referenční rozmezí různých laboratoří a jednotky, ve kterých jsou hlášeny výsledky. Z důvodu možnosti srovnání výsledků každého jednotlivce v průběhu času byli participanti studie instruováni, aby se k druhému a třetímu odběru dostavili vždy do stejné laboratoře.

Kde je možné najít seznam transfúzních pracovišť, kde je odebírána post-covidová rekonvalescentní plazma? U jaké míry protilátek je darování vhodné? Pokud je plazma darována, nepřijdu o své protilátky?

Je třeba zavolat na nejbližší transfúzní stanici. Obecně má smysl při závažnějším průběhu nemoci – vyšší hladině protilátek. O protilátky významně nepřijdete, jde o malý objem.

Dostanu za nějaký čas nový kód pro přednostní očkování v případě, že se rozhodnu očkování odložit?

Toto není v naší kompetenci, nejsme v žádném vztahu s očkovacími centry.

Jak je možné, že po prodělání COVID-19, byť s těžším průběhem, mám nízké hodnoty protilátek?

Těžší průběh onemocnění nemusí být dán samotnou infekcí, ale komorbiditami – komplikacemi spojenými s dalšími chronickými onemocněními.

Ztratil jsem zájem, čekal jsem, že dostanu doporučení na typ vakcinace a případný termín, jak se slibovalo na webu ZPMV. Proč? 

My poskytujeme výsledky měření hladiny protilátek a jejich interpretaci, ale nejsme ve styku s očkovacími centry, nemůžeme nabízet termíny. Správné nastavení vakcinace může podle výsledků doporučit lékař. S odstupem času budou k dispozici také vyvíjené proteinové vakcíny, které z povahy věci umožňují širší spektrum antigenní stimulace, což může být výhodou při výskytu virových variant a patřičného očkování, ale zatím je spektrum omezené. V případě přítomnosti protilátek není vakcína nutná ihned, pozdější aplikace může předejít nežádoucím účinkům.